Zákaz predaja zábavnej pyrotechniky

16.02.2022
Zákaz predaja zábavnej pyrotechniky

Najskôr petícia za zákaz predaja nebezpečnej zábavnej pyrotechniky, teraz návrh zákona

Mimoparlamentné Progresívne Slovensko a niektorí poslanci navrhujú celoročný zákaz predaja zábavnej pyrotechniky kategórií F2 a F3. Ako sami tvrdia, cieľom ich iniciatívy je to, aby použitie zábavnej pyrotechniky týchto kategórií spadalo pod profesionálov, ktorí majú preukaz odpaľovača. 

Začalo to petíciou…

Celý proces začal petíciou o zákaze predaja nebezpečnej zábavnej pyrotechniky, ktorá bola iniciovaná práve stranou Progresívne Slovensko. Táto strana v petícii spomínala negatívny dopad pyrotechniky na životné prostredie, na zdravie ľudí a zvierat. A výsledok? Petícia zaznamenala značný úspech a dostala sa až do vlády, kde sa spustí rozhodovací proces, ktorý prinesie verdikt, či bude predaj zábavnej pyrotechniky zakázaný alebo nie.

Koniec zábavnej pyrotechniky na Slovensku?

Nebudeme sa však venovať iba tomu, čo sa deje v parlamente. Nás celkom zaujíma to, čo sa stane, ak tento zákaz prejde. Odradí to ľudí od nákupu a použitia zábavnej pyrotechniky? Alebo si budú hľadať iné riešenie?

Už v predchádzajúcom článku sme spomenuli viacero vedeckých teórií a argumentov, ktoré dokonale vystihujú ľudské správanie. Podľa nich zákaz predaja na Slovensku nezabráni tomu, aby ľudia nakupovali zábavnú pyrotechniku. Potvrdili nám to aj rozsiahle komentáre v rôznych diskusných fórach a príspevkoch, kde sa množstvo priaznivcov pyrotechniky vyjadrilo, že ak si nebudú môcť pyrotechniku nakúpiť na Slovensku, kúpia si ju zo zahraničia. 

Popieranie faktov, koniec slobody vs. nástup totality.

Aj napriek vyššie uvedeným faktom, snaha o zákaz predaja zábavnej pyrotechniky pokračuje. B. Malík vo svojom výskume (2008) hovorí, že základným predpokladom ľudskej slobody je možnosť voľby. Táto voľba ale musí byť aj reálna, človek musí mať na výber určité spektrum možností. Ešte lepšie o tom hovorí politológ Sheldon Wolis, ktorý hovorí o zmene demokracie v totalitu, ktorá je skrývaná v akýchsi “dobrých úmysloch”(*1). Za takúto totalitu môžeme považovať aj tento zákaz. Dve dlhoročné skupiny (milovníci zvierat vs. milovníci zábavnej pyrotechniky), ktorých záujmy nedokážu prerásť v kompromis. 

Komentáre na sociálnych sieťach od prívržencov tohto zákazu, ktoré nachádzame vo fórach, a ktoré urážajú priaznivcov zábavnej pyrotechniky a označujú ich za “bezduchých hlupákov”, však slobodu voľby popierajú. Jedna skupina má právo, inej sa chystajú právo zobrať. A hľadajú si najrôznejšie komentáre a “štúdie”, ktorými apelujú v médiách a snažia sa získať si prívržencov. Náhoda? 

Obrovské škody napáchané na prírode

Nepopierame, vidíme škody, ktoré sú napáchané na našej prírode. Treba si však uvedomiť pravé príčiny, prečo je naša príroda zdevastovaná. Progresívne Slovensko viní pyrotechniku. Pyrotechnika však podlieha takým prísnym kritériám výroby a certifikácie, že aj keď sa veľmi snažia o jej očiernenie, veríme, že zvíťazí zdravý rozum. Treba si uvedomiť, že žiadna zábavná pyrotechnika, ktorá by nevyhovovala normám, sa k nám nedostane. Normy musí spĺňať nielen v rámci zloženia, ale aj bezpečnosti.

Ako sa ďalej v petícii uvádza, zvyšky pyrotechniky kontaminujú pôdu. My sa pýtame - blato a kartón spôsobujú kontamináciu pôdy?

Pozrime sa radšej na rozsiahlu štúdiu, ktorú vykonal Český hydrometeorologický ústav počas trojdňového festivalu ohňostrojov, ktorý nám povie viac, ako nejaké dohady. 

Ťažké kovy  a nebezpečné plyny v pyrotechnike.

Progresívne Slovensko zakladá svoju petíciu okrem iného aj šírení informácií o škodlivosti zábavnej pyrotechniky na zdravie človeka. Z vyššie spomínanej štúdie však merania ukázali, že "V rámci měření kvality ovzduší byly sledovány znečišťující látky, pro které je v Zákoně o ochraně ovzduší stanoven imisní limit (plyny a těžké kovy). Z výsledků kontinuálního měření plynných znečišťujících látek a analýzy koncentrací těžkých kovů a suspendovaných částic vyplynulo, že ač v některých případech dochází k prokazatelnému mírnému zvýšení koncentrací konkrétní látky (PM10, PM2,5), nedošlo k překročení žádného imisního limitu." (*2).

V tejto správe sa ďalej nachádzajú údaje, ktoré MERANIAMI potvrdzujú, že všetky emisie boli úplne v norme. Dokonca v rámci povolených noriem mali ohňostroje ešte dostatočnú rezervu, aby prekračovali akékoľvek povolené hranice. Nejde teda iba o dohady a plané reči, pyrotechnika nie je pre ovzdušie taká škodlivá, ako to tvrdia jej odporcovia.

Podobná situácia sa opakuje aj v správe SHMÚ, kde sa uvádza, že počas silvestrovskej noci došlo k miernemu zvýšeniu emisií, a to nasledovne: "Zvýšenie koncentrácií PM10 trvalo na väčšine miest relatívne veľmi krátku dobu - maximálne koncentrácie boli namerané okolo jednej až druhej hodiny rannej, po tretej hodine sa hodnoty väčšinou vrátili do “normálu”. (*3). Ďalej sa tu uvádza, že "zo samotného merania koncentrácie PM10 v ovzduší bez ďalších informácií nemôžeme dobre určiť zdroj, ktorý toto znečistenie spôsobil" (*3).

Ide teda iba o domnienky, že zvýšenie koncentrácie emisií je spôsobené zábavnou pyrotechnikou. Zároveň netreba zabúdať aj na ďalší faktor - a to, že rozptyl týchto častíc a hustota emisií je vysoko ovplyvnená tým, aké je počasie - bezvetrím, tlakovou nížou, hmlistým počasím, prípadným dažďom, kedy sa emisie dlhšie držia pri zemi. Ak by sme chceli ale adekvátne odpovedať a vyriešiť otázku emisií pochádzajúcich zo zábavnej pyrotechniky, museli by sa merania vykonávať na mieste, kde sú eliminované ostatné vplyvy, ktoré navyšujú tieto hodnoty - presne ako sa to uvádza v samotnej správe SHMÚ.

Je teda viacero premenných (faktorov), ktoré "ovplyvňujú koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší. Patria sem okrem emisií (v našom prípade druh a množstvo použitej zábavnej pyrotechniky, výška „explózie“ nad zemou, ale aj ostatné zdroje ako doprava, vykurovanie domácností, veľké priemyselné a energetické zdroje a “pozadie” – to, čo k nám priniesli vzduchové hmoty z väčších vzdialeností) aj orografia (tvar zemského povrchu) a s ňou súvisiace meteorologické podmienky. Svoju úlohu má aj poloha monitorovacej stanice voči zdrojom." (*3).  Za týchto podmienok, keďže pôvodcov znečistenia je viacero, je teda odvážne určiť práve jeden typ emisií za hlavný, pokiaľ na to nie je relevantný dôkaz, ale iba domnienka. 

Ak chceme naozaj odstraňovať všetky zdroje emisií, bolo by vhodné začať s tými najväčšími a tými, ktoré permanentne znečisťujú naše životné prostredie, nie tými, ktoré sú iba pravdepodobne dôvodom zvýšenia emisií na 2 hodiny v roku. 

Zvieratá trpia pri zábavnej pyrotechnike

Ďalším bodom, ktorým sa petícia oháňa, je to, ako veľmi trpia zvieratá kvôli zábavnej pyrotechnike. O čom sa bavíme?! Masívnejšie použitie zábavnej pyrotechniky na Slovensku býva iba počas silvestrovských osláv. Kde-tu sa ozvú výbuchy aj pred Silvestrom, pretože niektorí ľudia sa už Silvestra nevedia dočkať. Ale obrovské následky na zvieratách? 

Jedna noc, po ktorej všetko opäť utíchne. Niektorí si vravia - veď je to len zábava, zakážme im pyrotechniku.  V médiách sa dozvedáme, aké ohňostroje boli v pásme ochrany. Ale čo robia v pásme ochrany pustené psy, ktoré sa začnú hnať za svojou korisťou? Tie neplašia zver a neohrozujú ju na živote? Videli ste reportáž, ako vlčiak zaútočil na srnku a tá podľahla zraneniam z útoku? Dnes je to zviera, zajtra to bude človek, ktorý môže byť zranený pri útoku nezvládnutého alebo voľne pusteného psa. 

Mohli by sme sa tiež ohradiť tým, že psy trpia kvôli zábavnej pyrotechnike, no niektorí ľudia trpia kvôli psom. Svoje by o tom mohli rozprávať všetci tí, ktorí majú v susedstve psa, ktorý celé noci šteká a oni sa už niekoľko rokov poriadne nevyspali. Určite by k tomu vedeli povedať niečo aj tí, ktorí sa stali obeťou útoku psa alebo pes napadol ich dieťa, ktoré má následky na celý život a striehne, aby sa k nemu nebodaj nejaký pes ani nepriblížil. 

 

Nechceme vyvolávať konflikty, presne tak, ako psíčkari, aj my si chceme len dopriať trochu toho, čo máme radi - zábavu s pyrotechnikou. Keď už ju nemôžeme používať počas celého roka, tak aspoň počas Silvestra. A tak, ako by niektorí majitelia psov potrebovali dohovoriť, aby svojich psov správne vycvičili, tak by potrebovali dohovoriť aj tí, ktorí zábavnú pyrotechniku zneužívajú na výtržnosti. My však veríme a vieme, že väčšina našich zákazníkov sú slušní a pyrotechnikou si chcú len spestriť oslavu alebo významný deň, osláviť príchod nového roka, prípadne ochrániť svoju úrodu na poliach a vo viniciach.

Neignorujme fakty

Videli ste správy z Nemecka? Čo sa stalo, keď na tento rok zaviedlo Nemecko dočasný zákaz predaja zábavnej pyrotechniky pre covid-19? A to bolo obmedzenie, ktoré bolo založené na dobrom úmysle, odbremeniť vyčerpaných lekárov od prípadných úrazov, zapríčinených nesprávnym použitím zábavnej pyrotechniky. Denník Blesk informuje, že Nemci neporušili tento zákaz. Naozaj sa v Nemecku nepredávala pyrotechnika. Nemci sa však svojej pyrotechniky nevzdali a za jej nákupom boli ochotní vycestovať do susedného Poľska či Česka. Myslieť si, že Slováci si prístup k svojej pyrotechnike nenájdu, by bolo asi naivné - no napriek tomu tu čelíme tejto petícii s návrhom zákazu predaja pyrotechniky. 

obr. zdroj: FB stránka: RT DE - video Verkaufsverbot für Feuerwerk in Deutschland: Deutsche stehen in Polen.

Čo je však ešte horšie ako nákup pyrotechniky v zahraničí, je to, že tí, ktorí sa chcú dostať k silnej pyrotechnike, sa často uchýlia k tomu, aby si ju doma vyrábali s pomocou rôznych návodov z internetu. A tu sa práve dostávame k ozajstnej hrozbe, kedy neviete, čo podomácky vyrobená pyrotechnika spôsobí, nedokážete odhadnúť jej silu a to, či nevybuchne príliš skoro - možno aj pri samotnej výrobe. A toho sa obávame najviac. Na všetkých, ktorí obľubujú pyrotechniku, nám záleží a naozaj nechceme byť svedkami rôznych katastrof, ktoré môže so sebou domáca výroba pyrotechniky priniesť. 

Ohňostroje v roku 2022 

Či si budeme môcť ohňostroje a zábavnú pyrotechniku užiť aj na Silvestra 2022, to ešte nevieme. Všetko bude záležať len od kompetentných. Ak by sa však podarilo presadiť zákaz predaja zábavnej pyrotechniky kategórií F2 a F3, budeme teda svedkami “Silvestra bez osláv”? Alebo si Slováci nájdu po vzore Nemcov svoju cestu? Necháme sa prekvapiť… no my už tušíme, ako to dopadne… 

Hlavne nech si po schválení tohto zákona nezabudnú kompetentní zavolať na zapálenie 60 cm prskaviek pyrotechnika. Lebo áno, aj väčšie prskavky sú kategória F2 a ak návrh prejde, budete potrebovať na ich zapálenie profesionála.

Zatiaľ však predaj nie je zakázaný, takže ak máte záujem o zábavnú pyrotechniku, ohňostroje, petardy, rímske sviece, nakúpte si v našom e-shope. Podporu nám môžete vyjadriť aj zdieľaním článku na Facebooku.

 

Zdroje:

*1 Malík, B. - Šebestová, P., Ambivalentná povaha súčasných médií a rozsah možností sociálnej práce reagovať na ich problémové dôsledky, 2. časť. IN: Revue spoločenských a humanitných vied. č. 2/2019, r. 7. ISSN 1339-259X.
*2 Brzezina, J. - Antošová, Š., Ohňostroje Hlučín - měření kvality ovzduší během hlučínského festivalu - odborná zpráva. 2018 - 08/09. 74 s. Dostupné na stránke: https://www.privatexpyro.sk/wp-content/uploads/2019/12/finalni_zprava.pdf
*3 Matejovičová, J. - Štefánik, D. a kol. Silvestrovská noc trochu inak. In: Aktuality SHMÚ. 2018-01-04 (cit. 2022-02-07). Dostupné na stránke: https://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=897

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.