Vyhnite sa úrazom pri použití pyrotechniky. Ako na to?

30.08.2023
Vyhnite sa úrazom pri použití pyrotechniky. Ako na to?

Aj keď počet úrazov, spôsobených zábavnou pyrotechnikou, klesá, stále sa ešte nájdu prípady, kedy je potrebné ošetriť človeka s popáleninou alebo iným zranením. Podľa odborníkov, väčšina úrazov spôsobených pyrotechnikou  (až 98%), sa stáva pod vplyvom alkoholu, kedy človek nemá “čistú” myseľ. Aby sme obmedzili výskyt zranení, spôsobených pyrotechnikou, máme pre vás niekoľko tipov.

Nakupujte iba certifikovanú pyrotechniku a od overeného predajcu. Prečo?

Certifikáty na pyrotechniku sa nevydávajú len tak za nič. Zábavná pyrotechnika je svojou povahou a zložením nebezpečný tovar a podlieha o to prísnejším kontrolám a pravidlám. Tieto kontroly sa začínajú už vo výrobe. Pri každej vyrobenej sérii je potrebné odovzdať vzorky produktov skúšobnému ústavu. Ten má svoje laboratóriá, kde sa zábavná pyrotechnika testuje. 

Ak pyrotechnika pri laboratórnych testoch nevyhovie, výrobca je povinný nedostatky odstrániť a nesmie pokračovať vo výrobe tejto série. Poďme ale po poriadku. 

Čo všetko musí pyrotechnika spĺňať, aby dostala certifikát?

Predovšetkým už spomínané testy. Keď výrobca pripravuje nový pyrotechnický výrobok na trh, musí odovzdať 33 vzoriek z každého výrobku skúšobnému laboratóriu, ktoré vykoná testovanie. 10 vzoriek riadne vystrelia, ďalšie vzorky dajú zmraziť, aby sa zistilo, ako sa daný výrobok bude správať v mrazivých podmienkach, niektoré vzorky sa vystavujú vysokému teplu, aby sa zistilo, či bude pyrotechnický výrobok stabilný aj v takýchto podmienkach. Zvyšné vzorky slúžia na meranie podielu jedovatých látok vo výrobku alebo podliehajú vykonaniu tlakovej skúšky, kde sa pod určitým tlakom stanovuje bezpečnosť pyrotechniky - nesmie sa stať, že pod týmto tlakom pyrotechnika vybuchne. 

Dymovnice ako špeciálna kategória pri testovaní 

Dymovnice tvoria špeciálnu kategóriu. Okrem testov, ktoré sme spomínali vyššie, dymovnice sa pri testovaní opakovane zmrazujú a otepľujú a počas tohto testovania nesmie dôjsť k ich samozapáleniu. Dymovnice sa tiež osobitne testujú aj pre ďalší typ certifikácie ADR, kde sa meria aj bezpečná vzdialenosť pre človeka v prípade zadymenia. Pre človeka je nebezpečné vdychovať dym z dymovnice a na základe toho sa dymovnice zaraďujú do rôznych tried nebezpečnosti. Všetky tieto testy prebiehajú ešte pred výrobou a nie sú rozhodne poslednými.

Aj návod na použitie pyrotechniky musí byť riadne schválený

Ak chce výrobca prísť s nejakým pyrotechnickým produktom na trh, okrem rôznych testov musí mať aj overený a schválený návod na použitie konkrétneho typu pyrotechnického výrobku. Návod na použitie je možno vec, ktorú si mnohí ľudia ani nečítajú, nie je tam však iba kvôli tomu, aby zaplnil prázdne miesto na obale výrobku. Návod na použitie pyrotechniky má pre každého používateľa pyrotechniky asi najväčší význam. Aj keď si myslíte, že pyrotechniku poznáte, môžete sa mýliť. Tieto omyly vás môžu stáť ujmu na zdraví. Práve návod, ktorý je schválený štátnou spoločnosťou, vám dokáže pri jeho dodržiavaní najviac pomôcť v bezpečnom používaní zábavnej pyrotechniky. Každé slovo, ktoré sa v ňom nachádza, má svoj význam, preto mu treba venovať pozornosť! Bez toho, aby návod na použitie zábavnej pyrotechniky schválila štátna organizácia, sa nesmie táto pyrotechnika na trh vôbec dostať a predávať. 

Testovanie počas celého výrobného procesu

Aby to však celé nebolo také jednoduché, keď už výrobca certifikovanej pyrotechniky splní všetky podmienky a prejde testovaním pred zahájením sériovej výroby, zábavná pyrotechnika sa testuje aj po jej schválení a uvedení na trh. Asi každý tridsiaty kus výrobku sa odoberie a otestuje. Keď aj v tomto testovaní pyrotechnika vyhovie, dostane pridelené tzv. BATCH No. Ak teda uvidíte na obale pyrotechnického výrobku toto číslo, dostal sa k vám overený a pretestovaný výrobok, ktorý spĺňa bezpečnostné kritériá výroby. 

Vyhýbajte sa nakupovaniu pyrotechniky z druhej ruky!

Doteraz ste možno kupovali pyrotechniku od známeho, ktorý má známeho, ktorý má doma zásoby pyrotechniky. Potom, ako si uvedomíte, či vám tých pár EUR stojí za prípadné poškodenie zdravia, snáď uprednostníte skôr nákup od predajcov, ktorí majú s manipuláciou so zábavnou pyrotechnikou, jej skladovaním a prepravou väčšie skúsenosti a hlavne rozumejú tomu, čo majú robiť. Ak neviete, kde zohnať certifikovanú pyrotechniku počas roka, kedy je väčšina stánkov s pyrotechnikou zatvorená a kamenné predajne majú iba obmedzený sortiment, riešením je nákup pyrotechniky z overeného e-shopu PYROWEB.SK

Bežná minimálna doba použiteľnosti zábavnej pyrotechniky je 10 rokov od dátumu výroby. Toto obdobie však platí len vtedy, pokiaľ je pyrotechnika skladovaná v takých podmienkach, ako je potrebné.

Možno si hovoríte, že veď čo by sa na pyrotechnike mohlo pokaziť?! Na pyrotechniku veľmi vplýva predovšetkým teplota a vlhkosť v mieste skladovania. Niektoré druhy pyrotechniky sú viac náchylné na optimálne skladovanie, ako iné. Napr. také batérie (kompaktné ohňostroje ale aj zložené ohňostroje), ktoré sa skladujú v príliš suchom prostredí, sa môžu veľmi rýchlo poškodiť. Pri týchto pyrotechnických výrobkoch dochádza k tomu, že v tzv. “blate”, ktoré tvorí spodnú časť jednotlivých dutín batérie, vzniknú mikrotrhliny, čím sa výrobok poškodí. Naopak, petardy sa nezvyknú poškodiť vplyvom sucha. Nejde však len o skladovanie, kedy vás môže nákup pyrotechniky z druhej ruky ohroziť.

Manipulácia s pyrotechnikou má tiež svoje pravidlá…

Pri nákupe zábavnej pyrotechniky z druhej ruky vám nikto negarantuje, ako manipuloval s pyrotechnikou. Možno banalita, ale opäť vás môže stáť zdravie. Pyrotechnické výrobky sa totiž nesmú počas prevozu alebo manipulácie otáčať “hlavou dolu”, čo platí hlavne pri ohňostrojoch. Tu nastáva riziko, že sa uvoľnia svetličky v dutinkách ohňostroja, čo ho poškodí a následne vás môže ohroziť na zdraví. Takéto uvoľnené svetličky už nemusia vyletieť do správnej výšky a ak vybuchnú v príliš malej výške, je tu riziko poškodenia zdravia alebo majetku. 

Za normálnych okolností, ak je výrobok plne funkčný a vystrelí do takej výšky, ako má, svetlička nespôsobí poranenia alebo škody na majetku, pretože je dostatočne vzdialená od používateľa a divákov ohňostroja. Pri dopade na zem sú zvyšky takejto funkčnej pyrotechniky studené a nespôsobia popáleniny alebo požiar. 

Bezpečná vzdialenosť pri odpaľovaní pyrotechniky je základ...

Určite ste si všimli na obaloch každého pyrotechnického výrobku v návode na použitie bezpečnostné vzdialenosti. Legislatíva tieto vzdialenosti upravuje podľa kategórií nebezpečnosti pyrotechnických výrobkov: 

1) Pri zábavnej pyrotechnike kategórie 1 je táto vzdialenosť min. 1 meter, pri kategórii 2 je to 8 metrov a pri kategórii 3 je to 15 metrov. Tieto vzdialenosti platia pre osobu, ktorá odpaľuje pyrotechniku.

2) Pre divákov sú tieto vzdialenosti ešte väčšie - pri kategórii 2 ide o odstup 15 metrov od divákov a pri kategórii 3 sa vyžaduje minimálny odstup 25 metrov od divákov

Pri týchto bezpečných vzdialenostiach nejde len o to, aby ste si neporanili končatinu pri odpaľovaní. Zábavná pyrotechnika sa rozdeľuje do jednotlivých kategórií nebezpečnosti aj podľa toho, akú hladinu hluku dosahuje pri jej výbuchu. Bezpečná hladina hluku je stanovená na 120 dB. Príliš vysoká hladina hluku totiž vedie k poškodeniu sluchu. A práve tieto bezpečné vzdialenosti, ktoré máte uvedené v každom návode na použitie pyrotechniky, stanovujú, pri akej vzdialenosti od pyrotechniky je pre vás bezpečné sa zdržiavať, aby ste neutrpeli okrem iného aj poranenie sluchu. Nie je teda frajerina, stáť v blízkosti silného výbuchu, pokiaľ sa nechcete učiť posunkovú reč kvôli svojej neopatrnosti. A nejde tu len o vás…

Buďte ohľaduplní a rozmýšľajte, kde odpálite svoju zbierku pyrotechniky. Medzi panelákmi asi nebude dobrý nápad púšťať ohňostroj, ktorý dosahuje výšku 25 metrov. Keďže v tomto prípade pyrotechnika vybuchne priamo vašim susedom pred oknami, môžete im spôsobiť nemalé škody. 

Čo so zlyhavkami? 

Zlyhavkami nazývame zábavnú pyrotechniku, ktorá z nejakého dôvodu nevybuchla alebo nedokončila svoju činnosť, teda zlyhala. V návodoch na použitie sa podľa legislatívy musí uvádzať aj to, ako nakladať so zlyhavkami. 

Niektoré pyrotechnické výrobky majú 2 zápalnice, a to práve pre prípad zlyhania svojej funkcie. Tu sa väčšinou odporúča pristúpiť opatrne zboku k výrobku a zapáliť druhú zápalnicu a okamžite sa vzdialiť do bezpečnej vzdialenosti. Druhá zápalnica výrobok zapáli a ten váš poteší krásnym divadlom na oblohe. Ak výrobok nemá druhú zápalnicu, zlyhavku necháte po dobu 24 hodín ponorenú v nádobe s vodou, aby nedošlo k jej vznieteniu a potom ju zlikvidujete podľa predpísaného návodu.

Platí však dôležité pravidlo - k zlyhavke vždy pristupujte zboku a nikdy sa nenakláňajte ponad pyrotechnický výrobok! Pri časovaní výrobku totiž mohlo dôjsť k oneskoreniu, ktoré vy pochopíte ako zlyhanie výrobku a ohňostroj sa môže práve v tom čase spustiť. 

Pyrotechnika do ruky nepatrí

Často sa v našej praxi stretávame s otázkou, či môžete držať rímske sviece alebo dymovnice v ruke. Máme pre vás odpoveď, ktorá vás možno trochu sklame, no opäť je to pre vašu bezpečnosť. Pyrotechnika sa nedrží v ruke. 

A čo obľúbené rímske sviece? Kedysi sme boli zvyknutí na to, že rímske sviece sa držia v ruke. Boli slabé, s malým efektom, neobsahovali veľký podiel zlože. Tento zvyk sme si priniesli až do dnešných čias, kedy sa však veci zmenili. Dnes už aj obyčajná rímska svieca dokáže byť nadupaná, s veľkým efektom, väčším množstvom zlože a pri držaní v ruke by vám mohla spôsobiť poranenia. Nedokážete odhadnúť, akú rímsku sviecu ste si kúpili. Preto neriskujte, chcete predsa oslavovať a byť veselý, a nie zháňať lekárničku.

Ďalšie rady od špecialistov na pyrotechniku:

  • Pri šikmých ohňostrojoch, tzv. vejároch, dodržujte bezpečnú vzdialenosť a dávajte obzvlášť pozor na to, aby v blízkosti (min. 20 metrov) neboli budovy. Šikmé ohňostroje majú väčší rozptyl efektov do šírky a mohli by spôsobiť poškodenia zdravia alebo majetku. 

  • Malé ohňostroje sú veľmi obľúbené kvôli skvelému pomeru cena-kvalita. Sú však nestabilné, pretože majú malú styčnú plochu so zemou a zvyknú sa prevrátiť. Všetky malé ohňostroje odporúčame podoprieť zo strán ťažkými nehorľavými telesami (napr. tehlami) a zaistiť ich tak proti prevráteniu.

  • Petardy nikdy nezapaľujeme v ruke! Toto je asi najväčšia zmena oproti tomu, ako sa kedysi zapaľovali petardy. Vždy ich umiestnite na zem a zapaľujte jednotlivo. Dbajte na to, aby ste po zapálení petardy odstúpili do bezpečnej vzdialenosti. 

  • Dymovnice používajte vždy iba v exteriéri. Každá dymovnica má iné zloženie, čo ale majú spoločné, je vyššie množstvo síry. Síra sa smie používať iba v dobre vetraných priestoroch, nikdy nie v interiéri, pretože spôsobuje pocit dusenia.

  • Pyrotechniku nikdy neodpaľujte v blízkosti ľahko zápalných látok alebo počas suchého obdobia v trávnatých oblastiach (hrozí riziko požiaru).

  • Nepodceňujte nikdy návody na pyrotechnike. Vždy si prečítajte návod a dodržiavajte ho tak, ako to robíte aj v prípade jedu na škodcov (tiež ho nenecháte v dosahu detí a dodržiavate návod). 

  • Pyrotechnika horí aj bez prísunu vzduchu. Pyrotechnické výrobky majú vlastné okysličovadlá, vďaka ktorým svetličky vybuchujú. Zároveň pri výbuchu svetličiek sú jednotlivé diely horúce (keďže horia), preto ak tieto svetličky nedosiahnu určitú výšku kvôli poškodeniu ohňostroja, dopadajú na zem horúce kúsky. 

  • Pyrotechnika si nevyberá. Pri nesprávnom používaní sa môže stať komukoľvek čokoľvek. Bezpečnosť je teda v prípade používania pyrotechniky prvoradá. 

 

Na záver si prečítajte odkaz skúseného špecialistu na pyrotechniku, ktorý ňou doslova žije:

“Pyrotechnika nikdy nebola taká bezpečná, ako je dnes. Samozrejme, ak dodržiavate návod na použitie!”  (Šmiky - pyrotechnik, 2021).

Neobávajte sa teda zábavnej pyrotechniky. Držte sa našich rád, nakupujte iba certifikovanú pyrotechniku od overeného predajcu a užite si pyrotechniku naplno. Ak aj po prečítaní tohto článku stále váhate alebo neviete si overiť, či je daná pyrotechnika certifikovaná, nakúpte cez e-shop PYROWEB.SK certifikovanú značku SRPYRO, pri ktorej máme overené, že je certifikovaná a prešla spoľahlivo všetkými testami pred výrobou, počas výroby a aj pri schválení návodov na použitie nezávislou štátnou organizáciou. 

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.