Ako odpáliť rakety?

Ako správne používať rakety?

1. Rakety sa používajú výlučne vonku.

2. Niektoré balenia obsahujú odpaľovaciu rúrku.

3. Vyvarujte sa prekážkam nad výrobkom.

4. Neodpaľujte v blízkosti budov, stromov alebo podobných prekážok.

5. Vtlačte odpaľovaciu rúrku do mäkkej zeme, alebo ju pripevnite ku kolíku pod miernym uhlom smerom od divákov.

6. Vložte stabilizátor (plastovú alebo drevenú tyč rakety)do odpaľovacej rúrky.

7. Odstráňte krytku zápalnice.

8. Postavte sa bokom, zapáľte koniec zápalnice a okamžite sa vzdiaľte do vzdialenosti, uvedenej v návode na použitie.

9. Diváci musia byť vzdialení vo vzdialenosti, uvedenej v návode na použitie. 

10. Ak nastalo zlyhanie funkcie výrobku, počkajte 30 minút, potom ponorte výrobok do nádoby s vodou a neskôr odovzdajte v zbernom dvore.