Ako odpáliť rímsku sviecu?

Ako správne odpáliť rímsku sviecu?

1. Rímske sviece používajte výlučne vonku.

2. Vyhnite sa prekážkam nad výrobkom.

3. Neodpaľujte v blízkosti budov, stromov alebo podobných prekážok.

4. Rímsku sviecu pripevnite kolmo a pevne ku kolíku. Uistite sa, že kolík nezasahuje cez vrch rímskej sviece.

5. Odstráňte krytku zápalnice.

6. Dbajte, aby žiadna časť tela nebola nad výrobkom. Postavte sa bokom, zapáľte koniec zápalnice a okamžite sa vzdiaľte do vzdialenosti, uvedenej v návode na použitie.

7. Rímske sviece sa po zapálení nesmie držať v ruke!

8. Ak nastalo zlyhanie funkcie výrobku, počkajte 30 minút, potom ponorte výrobok do nádoby s vodou a neskôr odovzdajte v zbernom dvore.