Ako odpáliť petardy?

Ako správne odpáliť petardy?

1. Nikdy nedržte petardy alebo delobuchy pri zapaľovaní v ruke!

2. Petardy umiestnite jednotlivo na zem.

3. Zapáľte najvzdialenejší koniec zápalnice a okamžite sa vzdiaľte do vzdialenosti, uvedenej v návode na použitie.

4. Diváci musia byť vzdialení v bezpečnej vzdialenosti, uvedenej v návode na petardách.

5. Ak nastalo zlyhanie funkcie výrobku, počkajte 30 minút a potom ponorte výrobok do nádoby s vodou.