Ako používať ohňostroje?

Odpálenie ohňostroja s jednou zápalnou šnúrou. 

1. Ohňostroj sa používa iba vonku.

2. Je potrebné sa vyvarovať prekážkam nad výrobkom.

3. Neodpaľovať v blízkosti vysokých budov, stromov alebo iných prekážok.

4. Ohňostroj umiestnite na rovnú, pevnú, betónovú plochu, dostatočne vzdialenú od ľahko zápalných látok a zabezpečte proti prevráteniu.

5. Odstráňte krytku zápalnice.

6. Postavte sa bokom k ohňostroju, zapáľte najvzdialenejší koniec zápalnice a okamžite sa vzdiaľte do vzdialenosti, ako je uvedené v návode na použitie ohňostroja.

7. Diváci musia byť vzdialení vo vzdialenosti, ktorá je uvedená v návode na výrobku.

8. Ak výrobok zlyhal, počkajte 30 minút, potom v kožených rukaviciach ponorte výrobok do nádoby s vodou a neskôr odovzdajte v zbernom dvore.

Ako odpáliť malý ohňostroj?

Odpálenie ohňostroja s dvomi zápalnými šnúrami. 

1. Ohňostroj sa používa iba vonku.

2. Je potrebné sa vyvarovať prekážkam nad výrobkom.

3. Neodpaľovať v blízkosti vysokých budov, stromov alebo iných prekážok.

4. Ohňostroj umiestnite na rovnú, pevnú, betónovú plochu, dostatočne vzdialenú od ľahko zápalných látok a zabezpečte proti prevráteniu.

5. Identifikujte prvú (štartovaciu) zápalnicu a odstráňte krytku zápalnice.

6. Postavte sa bokom k ohňostroju, zapáľte najvzdialenejší koniec zápalnice a okamžite sa vzdiaľte do vzdialenosti, ako je uvedené v návode na použitie ohňostroja.

7. Ak nastalo zlyhanie funkcie výrobku, počkajte 30 minút, kým sa vrátite k výrobku a uistite sa, že nemáte žiadnu časť tela nad výrobkom, vyhľadajte druhú zápalnicu, postavte sa bokom, zapáľte najvzdialenejší koniec zápalnice a okamžite sa vzdiaľte 

do vzdialenosti, ako je uvedené v návode na použitie ohňostroja.

8. Diváci musia byť vzdialení vo vzdialenosti, ktorá je uvedená v návode na výrobku.

9. Ak výrobok zlyhal, počkajte 30 minút, potom v kožených rukaviciach ponorte výrobok do nádoby s vodou a neskôr odovzdajte v zbernom dvore.