Ako postupovať pri odpálení ohňostroja?

Každý certifikovaný ohňostroj musí mať schválený návod na použitie v príslušnom štátnom jazyku, ktorým sa je potrebné riadiť pri odpaľovaní. Spravidla je odpálenie ohňostroja jednoduché a zvládne ho aj laik. Väčšina bežne dostupných ohňostrojov (ktoré nie sú určené na profesionálne použitie), má 1 zápalnú šnúru. Ohňostroj je potrebné umiestniť na voľné priestranstvo, v dostatočnej vzdialenosti od budov a iných prekážok, zapáliť zápalnú šnúru a ustúpiť do bezpečnej vzdialenosti. 

Keďže každý ohňostroj je iný, nie je možné vo všeobecnosti povedať, aký je postup pre odpálenie iných ohňostrojov. Preto je potrebné si dôkladne prečítať návod na použitie a ten dodržiavať.